Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer Ry
Verksamhetskalender 2011Januari, Februari, Mars, Aprill

 • Styrelsemöten
 • Ansökningar om understöd
 • Medlemsbulletin
 • Styrelsens konstituerande
 • 27.3. - 10.4.2011 Non-figurativ utställning
 • Artotek (konst uthyrning) börjar i Hangö biblioteket
 • Maj, Juni, Juli, Augusti


 • Sommarutställning Hangö stadsgalleri 19.6. - 10.7.2011
 • Konstgata
 • Konstrundan 29. - 31.7.2011
 • Rompetorget
 • Hangö dagarna – lotteri
 • Medlemsbulletin / hemsidan
 • Modellteckning, möten i föreningslokalen
 • September, Oktober, November December • Möten i föreningslokalen – öppna dörrarnas dag
 • Modellteckning
 • Årsutställning 7. - 23.12.2011 på Hangö stadshusgalleriet.
 • Medlemsbulletin / hemsidan
 • Året 2012:s början • Styrelsemöten, årsmöte styrelsens konstituerande
 • Ansökningar om understöd
 • Träffar i föreningslokalen
 • Medlemsbulletinen / Hemsidan


 • Verksamhetskalender 2010.
  Verksamhetskalender 2008.