Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer Ry
Verksamhetskalender 2010Januari, Februari, Mars, Aprill
 • Styrelsemöten
 • Ansökningar om understöd
 • Medlemsbulletin
 • Flyttning av hemsidan till gratissidor
 • Styrelsens konstituerande
 • Maj, Juni, Juli, Augusti • Sommarutställning Hangö stadsgalleri 20.5 – 9.6.2010
 • Konstgata
 • Konstrundan
 • Rompetorget
 • Hangö dagarna – lotteri
 • Medlemsbulletin / hemsidan
 • Modellteckning, möten i föreningslokalen
 • September, Oktober, November December


 • Möten i föreningslokalen – öppna dörrarnas dag
 • Modellteckning
 • årsutställning på Hangö stadshusgalleriet.
 • Medlemsbulletin / hemsidan
 • Året 2011:s början
 • Styrelsemöten, årsmöte styrelsens konstituerande
 • Ansökningar om understöd
 • Träffar i föreningslokalen
 • Medlemsbulletinen / Hemsidan


 • Verksamhetskalender 2008.