Verksamhetskalender 2008


Motto: ”Staden full med konst”

jan-febr-mars   


Medlemsbulletin, hemsidor
Anhålla om bidrag
Årsmöte

april-maj-juni

12.4 UKJ möte i Hangö. Möjligt att få ordna utställningen ”Viiden Visiitti” i Hangö sommaren 2009
26.4 Smycketävlingens inlämningsdag
2.5 -15.5 Smyckes utställning i biblotekets utställningssal
11.6 – 30.6 Affischbiennal i biblotekets utställningssal
Konstgata
Konststig
Konstrum, ordnat besök i konstnärshem
Konstpark

juli-aug-sept


15.7 – 3.8 Sommarutställnin i Stadshusgalleriet
Skulpturstig, guidad tur i Täcktom
Bellevue strandhappening, Pro Hanko Picnic
Hangö-dagarna 30.8 – 31.8. 2008
Konstorientering
30-års jubileumsfest

okt-nov-dec
”Öppna dörrars dag” i klubbutrymmen
Höstens tema: konstverkens slutbehandling och fardigställa till utställning
16.10 -12.11 Årsutställning i Stadshusgalleriet

Händelser som meddelas om senare
Medlemsbulletin x 4-6 ggr, post - E-mail – hemsida
Modellritning
Sommarutfärd
Konstlotteri?