Hangö Bildkonstnärer ry
Aktuellt
Medlemsbulletin
Artotek
Verksamheter
Styrelsen
Medlemmar
Medlemsansök
Stadgar

KONSTGALLERI
FACEBOOK


Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer Ry
Artotek

  

Föreningens artotek i biblioteket har flyttat till övre våningen, i korridoren till saga-och forskarrummet. Verken är nu bättre synliga och sakligt upphängda. Föreningens medlemmar har möjlighet att delta med maximalt tre (3) verk i gången.

Byte av tavlor sker med ca halftårs mellanrum, på så sätt sker en cirkulation av verken. Förslag: omkring nov-december och maj-juni.

I biblioteket sparas i en mapp foton av de tidigare utställda verken vilket möjliggör utlåning av dessa i ett senare skede.

Då du för ett verk till artoteket kom ihåg: skriv och fastsätt bak på verket en liten lapp där viktiga fakta hittas (t.ex lik den som används vid utställningar).

Gör ett överlåtelseavtal som du hittar på föreningens hemsida / artotek eller i biblioteket en representant för biblioteket bekräftar överlåtelsen.

Av överlåtelseavtalet görs en kopia till konstnären och en till biblioteket.

Efter detta tas ett foto av verket som förs till bibbans hemsid, upphängs i sammarbete med bibliotekets represesant och föreningen.

Hangö stadsbiblioteks artotek finns i bibliotekets nedre våning i närheten av musikavdelningen. I artoteket kan man hyra konstverk för en månatlig avgift. Man kan även köpa konstverken genom att betala hela priset.

Läsa mera: http://www.hanko.fi/sv/tjanster/bibliotek/konstbibliotek_-_artotek

  • Sopimus taiteilijan ja yhdistyksen välillä (PDF)
  • Teoksen tiedot (PDF)

  • Obs. Om PDF ej öppnar sig, ladda Adobe Reader här.