Hangö Bildkonstnärer ry
Aktuellt
Medlemsbulletin
Artotek
Verksamheter
Styrelsen
Medlemmar
Medlemsansök
Stadgar

KONSTGALLERI
FACEBOOK
Välkommen till Hangö Bildkonstnärers hemsida

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer Ry är en 35-årig förening som strävar efter att aktivt stimulera utövande av konst och höja kvaliteten på detta genom att ordna gemensamma utställningar, tecknings- och målarkvällar samt konstresor.

Verksamhetens viktigaste del är dock att vara en sammanförande länk mellan våra medlemmar, staden och andra föreningar. Vår medlemskår består av mer än hundra konstnärer som delvis eller helt har en koppling till Hangöudd.


Nya updateringar:
29.1.2011  Sivusto on uudistunut.
22.7.2010  Taidegalleria-sivusto avataan.


Ilmainen www-laskuri etusivun latausta (1.1.2008 alkaen)

Päivitykset Veijo Niemi (email) ja Jukka Eronen (email).