nimi/namn tekniikka/teknik osoite/adress puh/tel e-mail kotisivu/hemsida
Helander M Gunnel
arkitekt
olja Appelgrensvägen 39 A
10960 Hangö
400 210 405
019-2483610
gunnel.m.helander@arkbyra.inet.fi