Hangö Bildkonstnärer ry
Aktuellt
Medlemsbulletin
Artotek
Verksamheter
Styrelsen
Medlemmar
Medlemsansök
Stadgar

KONSTGALLERI
FACEBOOK


Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer Ry
Styrelsen


Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry
www.hankoart.net
Rauhankatu 7 C 21 Fredsgatan
Hanko 10900 Hangö
kaija.heikkinen@uef.fi
STYRELSEN 2018

ORDFÖRANDE
Kaija Heikkinen
Rauhankatu 7 C 21
10900 Hanko
0442558656
kaija.heikkinen@uef.fi

SEKRATERARE
Gita Malinen
Långgörintie 61D
10900 Hanko
gita.malinen@gmail.com

VICE ORDF.
Krisse Sulonen
Sandviksgränd 1 C
10900 Hangö
050 549 2416
krissesulonen@gmail.com

ANDRA MEDLEMMAR
Kerstin Berglund
Raseborgsgatan 4 a
10940 Hangö
kb.berglund4a@gmail.com

Mimmi Eirtovaara
Kadermonkatu 2
10900 Hanko
mimmieirtovaara@gmail.com


 
SUPPLEANTER
Riitta Luoma-aho
Suokatu 5
10900 Hanko
040 7305496

Hannu Malinen
Långgörintie 61 D
10900 Hanko
040 7762859
hannu.malinen10@gmail.com

KASSÖRSKA
Tuikku Karhu
Tel 0414542543
tuikkukarhu@yahoo.fi

Konto nr: Aktia 405584-482443
IBAN FI62 4055 8440 0824 43
BIC HELSFIHH